F.A.Q.

Mastering FAQ

Hoe moet ik een nummer aanleveren voor mastering?

– Geen limiter, compressor, dithering of equalizer op de masterbus.
– Zorg ervoor dat de track maximaal -6 dB en minimaal -3dB headroom heeft.
– WAV of AIFF formaat op minimaal 44.1 khz en 24 bits.

Tracks of cd’s kunnen online opgestuurd worden via upload services als wetransfer.com. Natuurlijk kunnen tracks of CD’s ook opgestuurd worden met de post.

Wanneer moet een nummer gemasterd worden?

Als een nummer of cd wordt uitgebracht is het aan te raden om een nummer te laten masteren. Foutjes in de mix worden verbeterd en een track wordt even luid gemaakt als hedendaagse hits van hetzelfde genre. Een mastering engineer luistert met frisse oren naar een voor hem onbekende mix waardoor een mastering engineer deze mix met een fris oor kan beoordelen.

Wat is het verschil tussen mastering en mixing?

Mixing is het uitbalanceren en balanceren van alle sporen onderling per nummer. Mastering is het bewerken en balanceren van de stereo bus mix op het gebied van frequentie, geluidssterkte, en stereobeeld.

Wat is stem mastering?

Stem mastering is het bewerken van aparte instrument-groepen tot een master. Denk bijvoorbeeld aan vocalen/ drums/bass/ synths.

Kan ik bij de mastering aanwezig zijn?

Ik lever mijn diensten tot nu toe alleen via het internet. Hierdoor worden kosten bespaard, waardoor ik efficiënter kan werken. Dit uit zich weer in mijn voordelig tarief naar de klanten toe.

Wat is een Red Book CD?

Een Red Book CD is een standaard voor CD’s ontwikkeld door Philips en Sony. Een CD moet aan bepaalde specificaties voldoen om als audio CD aangemerkt te kunnen worden.

Wat betekent DDP? (Disc Description Protocol)

DDP staat voor Disc Description Protocol. DDP is een formaat voor het specificeren van de inhoud van optische schijven, zoals CD’s en DVD’s. Het wordt vaak gebruikt voor het aanleveren van masters ter duplicatie. Een DDP bestand bestaat uit vier onderdelen: Audio images, DDPID’s, DDPMS, en PQDESCR.

ISRC codes..hoe en wat?

Een International Standard Recording Code (ISRC) is een unieke code die een artiest, componist of producent aan een muziek-productie kan toekennen. De code bestaat uit 12 letters en cijfers. De laatste vijf cijfers kunnen door de artiest of producent zelf naar vrije wil gebruikt worden om deze toe te kennen aan zijn of werk. Door deze code is makkelijk te achterhalen wie de rechthebbenden van een werk zijn. Een ISRC code is aan te vragen bij de SENA.